ชุดเจียไทเทเนี่ยม ชุดเจียรงาน ดอกเจียร หัวเจียร ดอกกัด ดอกเจียร ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนี่ยม ทำงานหินได้ด้วย Titanium dremel tools accessories

ชุดเจียไทเทเนี่ยม ชุดเจียรงาน ดอกเจียร หัวเจียร ดอกกัด ดอกเจียร ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนี่ยม ทำงานหินได้ด้วย Titanium dremel tools accessories

ชุดเจียรไทเทเนี่ยม

ชุดเจียรไทเทเนี่ยม ชุดเจียรงาน ดอกเจียร หัวเจียร ดอกกัด ดอกเจียร ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนี่ยม ทำงานหินได้ด้วย Titanium dremel tools accessories

ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories7

ราคาชุดเจียรหัวเพรช เคลือบไทเทเนี่ยม 1ชุด ประกอบด้วย หัวเจียร 30 ชิ้น ขนาด 1/8นิ้ว

ราคา 500 บาท

ชุดเจียรไทเทเนี่ยม 1ชุด ประกอบด้วย หัวเจียร 30 ชิ้น ขนาด 1/8นิ้ว

ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories3 ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories3
ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories5 ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories5
ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories4 ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories4
ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories3 ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories3
ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories2 ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories2
ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories1 ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนียม ทำงานหินได้ด้วย Titanium burrs dremel tools accessories1

ตัวดอกเจียรเคลือบด้วยไทเทเนี่ยม 120-150 MEDIUM GRIT

สามารถทำงานต่อไปนี้ได้:

 • งานเจียระไนพลอย
 • งานอัญมณี จิวเวอร์รี่
 • งานแก้ว
 • งานหินพลาสติกและเซรามิก
 • งานแกะสลัก
 • งานหิน และ หินอ่อน

ชุดเจียรไทเทเนี่ยม หรือเรียกกันหลายอย่างว่า ชุดเจียรงาน ,ดอกเจียร ,หัวเจียร ,ดอกกัด ,ดอกเจียร ,ชุดแกะสลัก หัวไทเทเนี่ยม มีรายละเอียดดังนี้:

 1. รวมถึง 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm & 3mm หัวกัดแบบกลม(บอล)
 2. ความยาว : 40-50mm (ประมาณ 1.63 – 2 นิ้ว)
 3. ขนาดก้าน : 3mm
 4. เคลือบหัวไทเทเนี่ยมอย่างดี ที่ GRIT 120 (medium)
 5.  They will fit your hand drill, drill press & your Rotary tool and Die grinder.
 6. included 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm & 3mm sphere (ball) shape bits.
 7. Overall length is 40mm to 50mm (1 5/8 inch to 2 inch)
 8. Shank diameter : 3mm
 9. premium type diamond coated in GRIT 120 (medium)
 10. suitable for glass, marble, rock or jewelry.
ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories2
ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories5
ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories6
ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories1
ชุดเจียเพรช ชุดเจียไทเทเนียม ชุดเจียงาน ดอกเจีย หัวเจีย ดอกกัด ดอกเจีย ชุดแกะสลัก หัวเพรชและหัวไทเทเนียม Dimond Titanium burrs dremel tools accessories7

Titanium BURS 30PC SET 1/8″ SHANK Titanium COATED 120-150 MEDIUM GRIT
LAPIDARY BITS ROTARY POINTS
USE WITH FOREDOM – DREMEL – ROTARY TOOLS

Titanium Bits used for:
– Lapidary
– Glass Work
– Stones Plastics and Ceramics
– Jewelry and Precious Metals
– Engraving & Etching

NOTE: WORK SAFE Always wear proper face and eye protection when working with Abrasives and Rrotary Power Tools.
Item is Brand New, Never Used, in Original Plastic Storge Box.

ดูรายละเอียดชุดเจียหัวเพรช

สนใจติดต่อ RichForwardMT 095-7040095(บอล) หรือ Line @: @RichforwardMT

กดติดตามและแชร์เรา :


Facebook
Google+
YouTube
Follow by Email